HomeWAEC News

WAEC Hausa Question & Answers 2019 is Out [Obj/ Essay]

2019 WAEC Hausa Question & Answers is Out.

The Waec Hausa answers 2019 is now available. The West African Examination Council (WAEC) General Certificate Examination (GCE) Hausa Language paper will be written on Friday, 7th September, 2018.

The o’level Waec Hausa questions below is for Paper 1 & 2: Objective & Essay which will commence from 9.30am and end by 12.30pm. That means the examination will last for three hours.

Related: Waec Mathematics Questions for Objectives & Essay is Out

NECO Hausa Questions & Answers 2019:

1. Yadda za a rage cunkoso a gidajen kurkukun ƙasar nan.
How to decongest prisons in this country.

2. Yi bayanin yadda ake furta biyu daga cikin waɗannan, tare da nuna siffofin furuci uku na kowanne:
/m/;
/t/;
/l/;
/g/.

Explain the articulation of any two of the following consonants and show the three points of articulation for each of them.
(a)  /m/   (b)   /t//     (c)    /l/     (d)   /g/

3. Wane irin ɗafi ne -aye?  Kawo misalansa a cikin kalmomi goma.

4. a. Mene ne Tsigilau?
b. Kawo misalai biyar a cikin jimla.

Note: There is nothing like Waec Hausa Expo online. WAEC candidates are to desist from patronizing online fraudsters / vendors who says they can provide such services as they are not real.

5. (a) Mece ce dangantakar Suna da Sifa?
(b) Kawo jimloli biyar masu ?auke da Sifa.

6. (a) Kawo abubuwa uku da suka raka ?antsako yawon duniya, a tatsuniyar ?antsako Da Layar ?anzo.
(b) Bayyana abin da ya faru tsakanin ?antsako da Kura a lokaci rabuwarsu.

7. Habaici da zambo na daga cikin jigogin maka?an sarauta. Yi ta?aitaccen bayani a kan su tare da misalai guda-guda na kowanne.

8. Bayyana yadda ake yin wasan tahen “Zuciyar mai tsumma”

9.


Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.